PROFI ZAHRADA

Soutěže se zahradní tématikou o zajímavé ceny

Do 30. 10. 2016 soutěž o 3 knihy Biodynamické zahradničení od Euromedia Group k.s
Do 27. 11. 2016 soutěž o 3 knihy Jednoduché aranžování květin od Euromedia Group k.s

Betonové prefabrikáty tvaru L

Betonové prefabrikáty tvaru L (BUXCZ)
Zídky z pravoúhlých betonových prefabrikátů tvaru L, jejichž paty jsou zapouštěny do svahu, představují relativně jednoduché řešení pro mnohé zahrady u domu. Svislé dilatační spáry mezi jednotlivými díly zůstávají bez výplně a fungují jako drenáž. Výška zdi je možná v rozmezí 45–300 cm, přičemž preferovány jsou nižší zdi, hlavně kvůli menší hmotnosti a snazší dopravě materiálu. Dvě části dílů mohou svírat úhel 90° nebo 135° a tyto úhly mohou být i zaoblené. Povrchové části prefabrikátů, na které je vidět, mohou být hladké, popískované nebo zarostlé shora či zdola.

Rostliny: Papaver maculosum subsp. austromoravicum - mák bělokvětý jihom.

Papaver maculosum subsp. austromoravicum - mák bělokvětý jihomoravský
Čeleď: makovité (Papaveraceae)
Bylina jednoletá, 20-60 cm vysoká. V zemi má kůlový kořen. Po poranění kterékoliv části rostliny mléčí.
Lodyha přímá, jednoduchá, dole chlupatá, listnatá.
Listy krátce řapíkaté, jednoduše peřenosečné.
Květy mají korunní lístky bílé, na jejich bázi bývá většinou fialová skvrna. Prašníky hnědě fialové.
Kvete 2. polovina IV – 1. polovina V.
Plody jsou 1,5 – 2,5 cm podlouhlé tobolky.

Rostliny: Clematis recta - plamének přímý

Clematis recta - plamének přímý
Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
Bylina vytrvalá, statná, nepopínavá, 90-120 cm vysoká. V zemi má oddenek.
Lodyha přímá, podélně rýhovaná, dutá, v horní části větvená, listnatá.
Lodyžní listy lichozpeřené, listky vejčité, vstřícné, celokrajné, nahoře špičaté.
Květy bíléžlutobílé s delšími žlutými tyčinkami, tvoří koncové květenství.
Kvete 2. polovina V – 2. polovina VI.
Plody jsou nažky s chlupatým přívěškem.

Rostliny: Quercus palustris 'Green Pillar' - dub bahenní

Quercus palustris 'Green Pillar' - dub bahenní
Je velkým přínosem, pokud se podaří získat nové a menší varianty odolných a otužilých stromů ve tvarech a velikostech přiměřených právě tomu požadavku, který právě řešíte. Dub bahenní Green Pillar® vás potěší svým úzce sloupovitým růstem. I když na trhu již existují jiné varianty sloupovitých rostlin včetně dubu letního, tento dub je výrazně odlišný zejména pro své olistění. Jeho opadavé listy jsou hluboce vykrajované a lesklé, svěže zelené v létě a měnící se na nádherně ohnivě oranžové a červené na podzim. Často zůstávají uschlé na stromě až do prvních silnějších větrů poloviny zimy.

Lokality: Lokalita Olbramkostelská louka

Lokalita Olbramkostelská louka - mapa (MAPYCZ)
Jedná se o nevelké území soukromé louky nacházející se 2,5 km severozápadně od obce Olbramkostel. Je umístěno uprostřed lesního komplexu, má podlouhlý tvar a rozlohu 1,5 ha. Při jeho jižní hranici prochází menší vodoteč, v severozápadní části je vystavěno několik rekreačních objektů. Louka je ve východní části poměrně značně podmáčená především v jarním období (místy až bažinatá). V bylinném společenstvu najdeme zástupce mokřadních rostlin, v severní části pak početnou skupinu vstavačovitých. Samotná lokalita je však ohrožena nejen možnou další zástavbou, ale také neudržováním lučního porostu pravidelným kosením, náletovými dřevinami nebo negativní činností lesní zvěře (rozrývání povrchu půdy prasaty divokými). Území je botanicky velice cenné.

Rostliny: Clematis vitalba - plamének plotní

Clematis vitalba - plamének plotní
Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
Popínavá dřevitá liána, 5-10 m dlouhá, jedovatá. V zemi má silnější kořeny.
Stonek dřevnatý, podélně mělce rýhovaný, popínavý, listnatý.
Listy lichozpeřené, vstřícné s úponkovitými řapíky. Lístky jsou podlouhle vejčité, celokrajné, dlouze zašpičatělé.
Květy jsou bílé až zelenavě bílé, okvětní lístky odstálé až nazpět ohnuté, květenství vidlan.
Kvete 2. polovina VI – 2. polovina VIII.
Plody jsou vejcovité nažky s odstále chlupatým přívěškem, dlouho setrvávají na rostlině.

Rostliny: Myosurus minimus - myší ocásek nejmenší

Myosurus minimus - myší ocásek nejmenší
Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
Bylina jednoletá, trsnatá, 5-10 cm vysoká. V zemi má slabší kořen.
Stonek bezlistý, větší než listy, ukončený jedním květem.
Listy jsou v přízemní růžici, mají trávovitý vzhled, tvar úzce čárkovitý, na spodině zúžené v dlouhý řapík. Po okrajích celokrajné, nahoře tupé a celkově kratší než stonek.
Květ na vrcholu stonku je jen 1, korunní plátky žlutobílésvětle zelené, kornoutovité. Pestíků bývá více a jsou přitisklé na kuželovitě vyvýšeném lůžku, které se po odkvětu prodlužuje. Tímto se podobají malým klasům jitrocele.
Kvete 2. polovina IV – 1. polovina VI.

Beton jako imitace přírodního kamene

Beton jako imitace přírodního kamene (BUXCZ)
Přírodní kámen je oblíbeným stavebním materiálem pro svou strukturu i barvu, ale většinou bývá také velmi drahý. Toho využívají výrobci imitací kamenů z betonu. Mezi jejich výrobky dnes najdeme dokonalé napodobeniny kamenů použitelné jako nášlapné dlaždice, obklady nebo pro stavbu zdí; některé vypadají jako rozštěpené, otesané nebo zlomené, s „přirozeně“ nepravidelným povrchem a barvou připomínající pískovec, vápenec, břidlici – to všechno je dnes k mání.

Lokality: Lokalita Nad splavem

Lokalita Nad splavem - mapa (MAPYCZ)
Území se nachází při západní okrajové části obce Tasovice, podél levého břehu řeky Dyje. Má protáhlý tvar směr východ – západ, rozlohu 4,5 ha a jižní expozici. Jeho východní část tvoří hlavně skalnaté svahy, místy příkré, přecházející západním směrem keřovitým žlebem v travnatou stráň s mělkou, živinami chudou půdní vrstvou. Keřovité dřeviny jsou zastoupeny hlavně v okrajových částech zájmového území s převládající růží šípkovou, hlohem obecným a trnkou obecnou. Botanicky hodnotná je především západní část území s výrazným podílem teplomilných druhů rostlin.

Rostliny: Viola odorata - violka vonná

Viola odorata - violka vonná
Čeleď: violkovité (Violaceae)
Bylina vytrvalá, drobná, až 10 cm vysoká. V zemi má krátký, tenký oddenek.
Listy jsou jen v přízemní růžici, dlouze řapíkaté, okrouhle ledvinité, hluboce srdčité, po okrajích vroubkované. Nadzemní výhonky kořenující.
Květy vyrůstají jednotlivě na dlouhých stopkách přímo z listové růžice. Mimo květy běžné modrofialové barvy mohou vyrůstat i rostliny s nápadnými květy bílými, označované jako forma albiflora.
Kvete 1. polovina III – 2. polovina IV.

Rostliny: Viola riviniana - violka rivinova

Viola riviniana - violka rivinova
Čeleď: violkovité (Violaceae)
Bylina vytrvalá, 10-20 cm vysoká. V zemi má krátký oddenek.
Lodyha přímá, ve spodní části rozvětvená, listnatá.
Přízemní listy vyrůstají brzy na jaře, jsou dlouze řapíkaté, široce srdčité, špičaté, okraje mají vroubkované. Lodyžní listy řapíkaté, střídavé, čepele srdčité.
Květy vyrůstají na delší stopce z úžlabí střídavých lodyžních listů. Koruna je bledě modrá, ústí má bílé, okraje korunních lístků se překrývají. Spodní lístek vybíhá vzadu v bělavou ostruhu.
Kvete IV - VI.

Rostliny: Liquidambar styraciflua 'Stared' - ambroň západní

Liquidambar styraciflua 'Stared' - ambroň západní
Ambroně jsou vrcholně okrasné keře a stromy, které si svou slávu vydobyly již před staletími. Pochází ze Severní Ameriky a rozšířené jsou po celém světě v pásech od chladnějších okrajů mírného klimatu až do zemí, kde letní teplota dosahuje čtyřicítek. Rozpoznávacím znakem jsou jejich hvězdicově vytvarované listy, které nebotanik snadno zamění s javorem, a které na podzim hrají barvami.