českyslovenskyenglishdeutschpolsky
Kdo je online? 518

Stavební prvky a drobná architektura

Odvodnění staveb - označování potrubí a žlabů

Poslal(a) era 18.11. 2008 18:50:11 (21723 čtenářů)
Odvodnění staveb - přípojka kanalizace

Odvodnění staveb - přípojka kanalizace

Kanalizační potrubí a drenáže
Základní veličinou popisující kanalizační potrubí je jmenovitá světlost. Jedná se o označení rozměru části potrubního systému, které se skládá ze zkratky DN (diameter nominalis, lat.) a bezrozměrného celého čísla vztahujícího se k vnitřnímu průměru (ID) (inside diameter, angl.) nebo vnějšímu průměru (OD) (outside diametr, angl.) v milimetrech.

Norma pro kanalizaci ČSN EN 476 (75 6301) předepisuje označení jmenovitých světlostí vztažených k vnitřnímu průměru zkratkou DN/ID a jmenovitých světlostí vztažených k vnějšímu průměru DN/OD. Označení DN/ID se má používat především pro ocelové a litinové trouby, kde nahrazuje původní označení zkratkou DN (DN 100), a označení DN/OD pro plastové trubky, kde nahrazuje dřívější označení se symbolem vnějšího průměru (∅ 110) nebo písmenem D (D 110). Pro informaci je níže uvedena tabulka s přehledem jmenovitých světlostí DN/ID a DN/OD.

Potrubí pro gravitační kanalizaci musí odolat zkušebnímu tlaku 0,05 MPa. V místě vtoku odpadní vody do kanalizace musí potrubí odolat její občasné teplotě 95 °C.

Označování a tvar žlabů a klempířských potrubí
Žlaby se podle umístění na střeše objektu rozdělují na podokapní, nástřešní, nadřímsové, mezistřešní a zaatikové. Tvar průřezu žlabu bývá buď kruhový (půlkruh) nebo hranatý (velmi často čtvercový). Zaoblené žlaby jsou výhodnější z hlediska hydrauliky průtoku vody a samočisticí schopnosti. Malý průtok vody odtéká při větší výšce hladiny a větší rychlostí vody v kruhovém žlabu než v hranatém.

Rozměry žlabů se uvádí šířkou (u hranatých žlabů i výškou) žlabu spolu s rozvinutou šířkou žlabu (je to vlastně jeden rozměr plechu, ze kterého je žlab vytvořen).

Potrubí vně budovy může být buď kruhové nebo hranaté. Vzhledem k malé tloušťce stěny se u klempířských výrobků pro dimenzování potrubí nerozlišuje vnitřní a vnější rozměr potrubí. Pro označení se používá vnější rozměr potrubí.
Odvodnění staveb - přehled světlostí potrubí, údaje uvedené v závorkách se v ČR nepoužívají

Odvodnění staveb - přehled světlostí potrubí, údaje uvedené v závorkách se v ČR nepoužívají

Ukázka části textu a tabulky z knihy Odvodnění staveb, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto Hana Vymazalová
Rejstřík: ČLÁNKY odvodnění, označování, potrubí, staveb, žlabů, DISKUSNÍ FÓRUM odvodnění, označování, potrubí, staveb, žlabů, FOTOGALERIE odvodnění, označování, potrubí, staveb, žlabů, FOTOGALERIE DF odvodnění, označování, potrubí, staveb, žlabů, SEZNAM ČLÁNKŮ: ODV...
Články: odvodnění staveb
1)Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (1)
Vydavatelství ERA, 20.11. 2008, 14979 čtenářů
2)Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (2)
Vydavatelství ERA, 21.11. 2008, 7715 čtenářů
3)Odvodnění staveb
Vydavatelství ERA, 10.11. 2008, 12655 čtenářů
4)Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (1)
Vydavatelství ERA, 05.12. 2008, 17655 čtenářů
5)Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (2)
Vydavatelství ERA, 08.12. 2008, 14107 čtenářů
6)Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (3)
Vydavatelství ERA, 09.12. 2008, 16328 čtenářů
7)Odvodnění staveb - lapače střešních splavenin
Vydavatelství ERA, 27.11. 2008, 23045 čtenářů
8)Odvodnění staveb - střešní vtoky, odvodňovací žlaby
Vydavatelství ERA, 02.12. 2008, 26285 čtenářů
9)Odvodnění staveb - uložení potrubí
Vydavatelství ERA, 23.11. 2008, 20935 čtenářů
10)Odvodnění staveb - vpusti
Vydavatelství ERA, 24.11. 2008, 21970 čtenářů
11)Odvodnění staveb - zpětné armatury
Vydavatelství ERA, 01.12. 2008, 12277 čtenářů
12)Vegetační střecha
Vydavatelství ERA, 04.12. 2008, 18333 čtenářů
Diskusní fórum / Ostatní
17.03. 2014Zakládáme zahradu (1591 čtenářů)Sanulka
22.01. 2014Výkvěty na zdi (9674 čtenářů)Lucka22
16.07. 2013Septik a jeho vliv na zahradu (1748 čtenářů)rejnok
25.10. 2012Ozim (1873 čtenářů)Ludmila Unzeitigová
25.10. 2012Jmelí (8837 čtenářů)Ludmila Unzeitigová
19.03. 2012Rumiště (15808 čtenářů)chrisjones
21.07. 2011Je možný pěstovat květiny mobilem? (5402 čtenářů)louisvuittonforever
03.07. 2011Mech na fasádě (4632 čtenářů)jitula
17.03. 2011Zahradní hnízdiště (17159 čtenářů)YOS
23.02. 2011Ptáci na zahradě (30509 čtenářů)jitula
18.07. 2010Garážová vrata (5669 čtenářů)J. Oprskly
13.03. 2010Zakládání zahrady - s architektem nebo svépomocí? (27951 čtenářů)pepxx
10.10. 2009Ptáci na podzim (6346 čtenářů)nasekrasnazahrada

ostatní

Reklama