Rostliny: Coronilla varia - čičorka pestrá

Poslal(a) 24.11. 2018 13:31:40 (1198 čtenářů)

Čeleď: bobovité (Fabaceae)
Popis: Je to vytrvalá statná rostlina s tlustým, větveným oddenkem a lodyhami přes 1 metr dlouhými, nápadně hranatými, poléhavými nebo vystoupavými, často i popínavými.

Coronilla varia - čičorka pestrá

Listy jsou řapíkaté, lichozpeřené s četnými jařmy; lístky jsou krátce řapíkaté, podlouhle vejčité až čárkovité. Lístky čičorky provádějí tzv. "spánkové pohyby": ve tmě se přikloní k sobě směrem nahoru. Na dlouhých stopkách jsou okolíky s 10 až 20 růžovými nebo bělavými květy. Pavéza květů je tmavě růžová, člunek na špičce je tmavě fialový. Květy jsou zprvu nicí, za květu a za plodu vzpřímené. Plody jsou mělce zaškrcované poltivé lusky, vzhůru zakřivené, obsahující hnědá a zploštělá semena. Kvete od května do června.

Výskyt: Běžně roste na mezích, stráních i suchých loukách, podél cest a na lesních okrajích. Mnohdy se šíří s travním nebo jetelovým semenem a snadno se stává plevelem na polích, podél cest a železnic. Libuje si na vápenatém podkladu. Je rozšířena v jižní a střední Evropě a v Malé Asii až po Írán. V Severní Americe je zavlečená.

Využití: Celá rostlina, především květy a semena, obsahují glykosid koronilin (katharin), působící projímavě. Dříve se listů čičorky používalo jako srdečního léku nebo náhražky digitalinu; dnes se k témuž účelu používá koronilinu, získaného z čičorky. Obecně je však tato rostlina považována za jedovatou a odvar z natě může přivodit i smrt. Zvířata, hlavně ovce, spásají jen mladé rostliny a starým se vyhýbají.
Text a foto: Michal Sochor, Botanika - teorie a praxe, botanika.borec.cz
12 článků v tomto tématu
28.11. 2018
3.13 kB čtenářů
Echium vulgare - hadinec obecný
Čeleď: brutnákovité (Boraginaceae) Popis: Je to dvouletá, 25 - 100 cm vysoká rostlina, srstnatá, s chlupy nasazenými na bradavkách. Lodyha je vzpřímená, jednoduchá, silná, s červenými skvrnkami,
28.11. 2018
1.12 kB čtenářů
Polygonum bistorta - rdesno hadí kořen
Další názvy: hadí kořen větší Synonyma: Bistorta major Čeleď: rdesnovité (Polygonaceae) Lidové názvy: rdesno, hadovec, kartáčky
24.11. 2018
1.16 kB čtenářů
Arum alpinum - aron alpský
Čeleď: aronovité (Araceae) Popis: Je to vytrvalá, 15 - 40 cm vysoká rostlina s hlízovitým oddenkem, který s lodyhou svírá ostrý úhel. Lodyha je vzpřímená, na bázi šupinatá, tak dlouhá
07.11. 2018
497 čtenářů
Stellaria media - ptačinec prostřední
Ptačinec prostřední: plevel plný vitaminů Ptačinec prostřední roste v nejedné zahradě. Drobné bílé hvězdičky květů a světle zelené vejčité lístky s hladkými okraji přisedají k
17.10. 2018
1.39 kB čtenářů
Stellaria media - ptačinec prostřední
Plevel měsíce října: ptačinec prostřední Ptačinec prostřední (Stellaria media) je jednoletý, plošně se rozrůstající semenný plevel, který se na zahradách vyskytuje téměř celoročně.
11.10. 2018
807 čtenářů
Conyza canadensis - turan kanadský
Plevel měsíce října: turan kanadský Turan kanadský (Conyza canadensis) pochází se Severní Ameriky a do Evropy, přesněji do botanické zahrady ve Francii, byl přivezen v 17. století. Odtud
20.09. 2018
1.44 kB čtenářů
Glechoma hederacea - popenec obecný
Plevel měsíce září: popenec obecný Popenec obecný, známý také jako břečťanovitý (Glechoma hederacea), se vyznačuje čtyřhrannými stonky a ledvinitými až srdčitými listy. Přibližně
01.09. 2018
1.69 kB čtenářů
Impatiens glandulifera - netýkavka žláznatá
Plevel měsíce září: netýkavka žláznatá Domovinou netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) je západní Himálaj. Počátkem 19. století byla dovezena do Anglie jako zahradní rostlina
22.08. 2018
1.96 kB čtenářů
Kozlík lékařský - regulátor kompostu
Kozlík lékařský neboli baldrián Kozlíkové kapky jsou oblíbený uklidňující prostředek. Méně známé je využití kozlíku v zahradě.
07.07. 2018
2.68 kB čtenářů
Atriplex patula - lebeda rozkladitá
Plevele měsíc července: lebeda Lebeda rozkladitá (Atriplex patula) z čeledi merlíkovitých je až 1 m vysoká jednoletka. Její dlouhé spodní výhony se zřetelně odklánějí od stonku, což
06.07. 2018
1.41 kB čtenářů
Sanguisorba minor - krvavec menší
Čeleď: Růžovité/Rosaceae VELIKOST A POPIS Trvalka vysoká 10–100 cm s nevětvenou či pouze v horní části větvenou lodyhou. Přízemní listy tvoří růžici, lodyžní listy jsou lichozpeřené,
06.07. 2018
2.04 kB čtenářů
Thlaspi arvense - penízek rolní
Čeleď: Brukvovité/Brassicaceae VELIKOST A POPIS Jednoletá či dvouletá bylina s lodyhou vysokou 10–60 cm a přízemní růžicí listů. Listy jsou podlouhlé, na okraji zoubkaté. Má malé květy