Rostliny: Quercus pubescens - dub pýřitý

Poslal(a) 28.11. 2018 14:14:42 (12633 čtenářů)

Další názvy: dub šípák Čeleď: bukovité (Fagaceae) Popis: Je to až 25 m vysoký listnáč se širokou korunou a křivolakým kmenem, často od země větveným. Letorosty mají jemně chlupaté větévky.

Quercus pubescens - dub pýřitý

Listy jsou střídavé, s 8 - 15 mm dlouhým, pýřitým řapíkem a obvejčitou, 5 -12 cm dlouhou, peřenolaločnou čepelí se 4 - 7 páry tupých, někdy přišpičatělých laloků. Na bázi je klínovitě zúžená nebo srdčitá, v mládí z obou stran, později jen na rubu šedozelená a plstnatě pýřitá. Květy se rozvíjejí současně s rašením listů, jsou jednodomé, samčí v mnohokvětých, chabě visutých, žlutozelených jehnědách, samičí po 1 - 6, hustě nahloučené, přisedlé, malé a nenápadné, s třemi červenými bliznami. Plody jsou po 1 - 5 hustě seskupné do krátkostopého plodenství, nažky (žaludy) jsou vejcovité, špičaté, většinou menší a štíhlejší než u dubu letního (Quercus robur), do 1/3 až 1/2 ponořené do drobně šupinkaté číšky (kupuly). Kůra je šedohnědá, borka podélně a příčně, často pravoúhle rozpukaná. Kvete v květnu.

Výskyt: Roste v submediteránních teplomilných listnatých lesích na vysychavé, živné, vápencové, mělké až středně hluboké půdě. Je rozšířen na jihu střední a západní Evropy, v Malé Asii a na Kavkazu. Ve střední Evropě roste na teplých, slunných, skalnatých stráních v Porýní a v povodí Mosely, na Moravě, v okolí Prahy a na Slovensku.

Možnost záměny: Je podobný dubu letnímu (Quercus robur), od kterého se liší velikostí i tvarem žaludů a který má po obou stranách lysé listy. Další podobný druh je dub cer (Quercus cerris), který má delší až 2 cm dlouhé řapíky a dlouhé nitkovité šupiny na číšce plodů.
Text: Michal Sochor, Botanika - teorie a praxe, botanika.borec.cz
foto: Michal Sochor a Marie Fárová

Články: quercus pubescens

06.06. 2007
61.87 kB čtenářů
Dřeviny pro lesní partie
03.02. 2017
20.70 kB čtenářů
Přidání vápence do půdy (2)
Diskusní fórum / Stromy listnaté opadavé
23.07. 2018
2.93 kB čtenářů
Vadnutí a zaschnutí listů ambroně
13.07. 2017
10.71 kB čtenářů
Katalpa - řez
08.07. 2017
4.83 kB čtenářů
Kaštan jedlý - kvetení
08.07. 2017
5.03 kB čtenářů
Javor - přesazování
08.07. 2017
7.11 kB čtenářů
Ořešák - řez
11.05. 2017
5.71 kB čtenářů
Akát - řez
04.05. 2017
6.81 kB čtenářů
Habr - pěstování
28.04. 2017
6.01 kB čtenářů
Rychle rostoucí stromy na palivo
10.04. 2017
4.76 kB čtenářů
Stromková vrba - proč nekvete
05.04. 2017
14.19 kB čtenářů
Křídlatec trojlistý - Ptelea trifoliata
12.10. 2016
8.72 kB čtenářů
Okrasná vrba - množení
25.09. 2016
8.55 kB čtenářů
Jedlý kaštan - pěstování