Čučoriedka - pestovanie čučoriedok v záhradách

Poslal(a) 11.03. 2009 11:23:52 (48155 čtenářů)

Vaccinium corymbosum - čučoriedka (KOHAPLANT)

Čučoriedky zaraďujeme medzi menej pestované ovocné druhy. Dôvodov, prečo sa ich pestovanie nerozšírilo tak ako iné drobné ovocie je viacero. Jedným bol nedostatok výsadbového materiálu. Existujúce škôlky sa v minulosti špecializovali najmä na pestovanie veľkého ovocia, viniča, íbezlí, egrešov, menej škrupinovín a produkciou sadby menej známeho ovocia sa zaoberali len okrajovo. V súčasnosti tento stav pretrváva, potrebné množstvá menej známych ovocnín sa stále nedostávajú na trh, hoci záujem o tieto produkty stále narastá. Sú vítaným spestrením jedálnička a ich nutričná hodnota je nenahraditeľná.

Ďalším dôvodom sú špecifické podmienky pestovania, ktoré mali za následok neúspech v pestovaní čučoriedok, ktorý zväčša odradil ľudí od ďalších pokusov dopestovať si toto chutné ovocie. Pritom nie je problém dočkať sa po dodržaní základných pravidiel pestovania bohatej úrody.

Najdôležitejším faktorom pri pestovaní čučoriedok je pH pôdy. Čučoriedkam najviac vyhovuje pH 3,2 - 4,2. Pri tejto hodnote rastliny optimálne rastú a dosahujú pravidelné úrody. Vyberáme preto ľahké pôdy s vysokým podielom organickej hmoty, ktorá prirodzene vytvára kyslé prostredie. U pôd s vyšším pH doporučujeme vopred vykopanú jamu vyplniť zmesou vrchoviskovej rašeliny, lesnej hrabanky, pilín a kôry a rastliny sadiť do tohto základu. Pre dosiahnutie väčšieho efektu kyslého prostredia sa môže jama vystlať fóliou, ktorá chráni substrát pred vplyvmi z okolitej pôdy, alebo sa do zeme zapustí betónová skruž, ktorú vyplníme pripraveným substrátom. Potreba na 1 ker je minimálne 20l zeminy. Ideálnym riešením je čistá vrchovisková rašelina, ktorá je prirodzeným prostredím pre čučoriedky, nakoľko jej cena je však v dnešnej dobe pomerne vysoká je jednoduchšie a úspornejšie využiť dostupné prostriedky a vrchoviskovú rašelinu dať len ako doplnok.

Veľmi dôležité je tiež hnojenie. Pre udržanie kyslého prostredia používame vyberané špecializované hnojivá, napr. vhodné sú hnojivá na rododendróny a azalky. Vyhýbame sa vápenatým hnojivám a hnojivám s chloridovými formami živín. Tieto nahrádzame radšej sírnatymi formami.

Čučoriedky veľmi pozitívne reagujú na doplnkovú závlahu. Ich koreňový systém je uložený plytko pod povrchom, takže často trpia nedostatkom vody. Pri nezabezpečení doplnkovej závlahy dochádza k spŕchaniu najväčších bobúľ, nižším úrodám a slabšiemu rastu. Pri absencii závlahy v čase rastu a dozrievania plodov dochádza k ich scvrkávaniu a degradácii chuťových vlastností, čo vedie k ich celkovému znehodnoteniu. Vhodné je tiež nastielanie povrchu pôdy kôrou alebo pilinami, ktoré chráni pred nadbytočným výparom a zaburinením. Buriny vytrhávame rukami, aby sme motykou nepresekli plytký koreňový systém.

Čo sa týka opeľovacích pomerov, väčšina moderných odrôd je samoopelivá, pre dosiahnutie vyšších a stabilných úrod sa však doporučuje vysadenie 2-3 odrôd. Plodom čučoriedky sú bobule, v strapci sa ich nachádza zväčša 6-12. Šupka plodu veľmi intenzívne farbí, na čo treba myslieť najmä pri výbere oblečenia na zber. Jeden dospelý ker prinesie úrodu približne 5-9 kg ročne. Využitie v domácnostiach je široké. Vhodné sú najmä na prípravu vynikajúcich kompótov, sirupov, džemov, sušenie i mrazenie. Vďaka vysokému obsahu nutričných látok patria k najzdravším ovocným druhom.

Odrody odporúčané do záhrad:
Na trh sa dostáva v poslednom čase množstvo odrôd, medzi ktorými sú špecifické rozdiely. Ide najmä o veľkosť plodov, výšku úrod, veľkosť rastlín, chuť a arómu plodov, dobu dozrievania, náchylnosť na spŕchanie a podobne. Všetky odrody sú však vysoko mrazuvzdorné a málo náchylné na choroby a škodcov.

Patriot
Americká odroda dosahujúca výšku 120 - 180 cm. Vyznačuje sa veľmi veľkými plodmi (49 plodov/0,25l) a veľmi dobrou chuťou plodov. Dozrieva v tretej dekáde júla, úrody z kra sa pohybujú od 5 - 9 kg. Odroda lepšie rastie na teplých a slnečných stanovištiach, kde dosahuje vyššie úrody a lepšiu akosť plodov. Vhodná je do záhrad i na plantážne pestovanie. Zber sa vykonáva zo začiatku ručne, neskôr mechanizovane /resp. česákmi/. Vyznačuje sa tiež odolnosťou voči hube Phytophtoria cinnamoni a vysokou odolnosťou voči mrazom (-34 až -40oC).

Bluecrop
Je jednou zo základných odrôd svetového sortimentu, tvorí nosnú odrodu plantážnych výsadieb. Silne rastúci ker tvorí vzpriamené výhony, dlhé až 160 - 200 cm. Plody sú veľké (65 plodov/0,25l), dobrej akosti. Dozrievajú v prvej dekáde augusta, úrody z jedného kra sú 4,5 - 9 kg. Rodivosť je pravidelná.
Odroda je vhodná pre ručný i mechanizovaný zber. Plody sú veľmi chutné, vhodné na priamy konzum i na spracovanie. Znáša výborne sucho, bujný rast si zachováva i na suchších stanovištiach. Odolnosť proti mrazu je do -34oC. Odroda je ideálna pre produkčné výsadby.

Sunrise
Tvorí kry strednej veľkosti, dosahujúce výšku 130 - 160 cm. Rast je stredne silný, výhony v mladosti vzpriamené, neskôr ohnuté. Má rada dobré pôdy, na ktorých prináša pravidelné úrody. Nevýhodou je, že zrelé plody ľahko opadávajú.
Plody strednej veľkosti (70 plodov/0,25l) dozrievajú v polovici júla. Plody sú bledomodrej farby, chuť plodov plná, silne aromatická. Znáša mrazy -24 až -28 oC. Odroda je cenená pre skoré dozrievanie, chuť a arómu plodov a odolnosť voči chorobám. Vhodná je najmä do záhrad.

Northland
Vytvára nízke husté kry výšky 120 cm. Plody sú menšie, rodivosť je však veľmi vysoká - do 9 kg z kra. Tmavo sfarbené plody vôňou veľmi pripomínajú lesné čučoriedky. Vhodné sú pre ručný, ale aj mechanizovaný zber. Začiatok zberu je v tretej dekáde júla, ideálnu akosť majú hneď po dosiahnutí zberovej zrelosti.
Odroda dokonale rastie v oblastiach s veľkou snehovou pokrývkou. Odolnosť proti mrazu je vysoká, znáša mrazy až -34 až -40 oC.

Bluetta
Vytvára nízke kry dosahujúce výšku iba 90 - 150 cm. Zaraďujeme ju medzi skoré odrody, dozrieva približne v polovici júla. I napriek neveľkému vzrastu sú veľmi úrodné, úroda z jedného kra je až 9 kg. Plody sú strednej veľkosti (71 plodov/0,25l), modro-čierne sfarbené. Chuť plodov je veľmi dobrá. Vhodné sú najmä na priamu spotrebu, plody z neskorších zberov sa používajú na spracovanie. Pre dosiahnutie rovnomernej kvality plodov sa doporučuje ručný zber. Odolnosť proti mrazom je -23 až -28 oC.

Duke
Pomerne nová odroda, vyšľachtená v USA v roku 1986. Vytvára kry vysokého vzrastu, s výškou 180 cm. Patrí medzi skoré odrody, dozrieva v polovici júla. Plody strednej veľkosti majú perfektnú chuť, sú vhodné na priamy konzum i na spracovanie. Zber je ideálne vykonávať ručne, zberá sa na 2 etapy (v 2 termínoch). Znáša mrazy -24 až -28 oC.

Blue Ray
Vytvára kry výšky 120 - 180 cm. Je veľmi úrodná, úrody dosahujú výšku 9 kg z kra. Plody dozrievajú začiatkom augusta. Sú veľké, lesklé, výbornej chuti. Odroda je vhodná na priamy konzum i na spracovanie. Hodí sa na plantážne pestovanie i na pestovanie v záhradách.

Blue Gold
Odroda pochádzajúca z USA. Vytvára nízke kompaktné kry. Drobné plody (70 plodov/ 0,25l) dozrievajú v prvej polovici augusta. Vhodné sú najmä pre ručný zber. Skoro a intenzívne sa vyfarbujú, chuť plodov je veľmi dobrá.

Darrow
Kry dorastajú do výšky 150 - 210 cm, rast je vzpriamený až mierne rozložitý. Patrí medzi neskoršie odrody, začiatok dozrievania je začiatkom augusta. Plody sú veľmi veľké, jedny z najväčších vôbec /v priemere 57 plodov/0,25 l/. Odroda je atraktívna tiež vynikajúcou chuťou plodov - je typická dezertná odroda. Vhodná je do záhrad i veľkovýsadieb. Odolnosť proti mrazom je -23 až -28 oC.

Nelson
Stredne skorá americká odroda. Vytvára kry vzpriameného vzrastu dosahujúce veľkosť 130 - 180 cm. Začiatok dozrievania plodov je v poslednej dekáde júla, doba zberu je asi dva týždne. Úroda z jedného kra je asi 6 kg, plody sú veľké, umiestnené v riedkych strapcoch. Plody dokážu dlho vydržať na kre, neopadávajú. Vynikajúco znášajú transport, čo túto odrodu predurčuje na plantážne rozširovanie. Znáša mrazy -28 - -34 oC.

Herbert
Vytvára kry strednej veľkosti rozložitého vzrastu dorastajúce do výšky 150 cm. Dozrieva na prelome júla a augusta. Pri nadúrode môže dochádzať k alternácii rodivosti, vďaka čomu nie je veľmi vhodná do veľkovýsadieb a rozširuje sa skôr v prídomových záhradkách. Plody dozrievajú v riedkych strapcoch, sú veľké - 65 plodov/0,25 l. Nakoľko neznáša dobre transport, je vhodná najmä na priame a rýchle spracovanie. Odolnosť proti mrazom je do -28 až -30 oC.

Berkeley
Tvorí riedke kry s pevnými vzpriamene rastúcimi výhonmi, dorastajúcimi do výšky 200 cm. Odrode sa darí najmä na stanovištiach s priepustným podložím. Z dôvodu citlivosti na jarné mrazy sa odporúča jej pestovanie len v najlepších oblastiach. Súplodia sú veľmi veľké a riedke, čo umožňuje ľahký zber. Dozrieva v druhej dekáde augusta, je vysoko úrodná. Plody sú strednej veľkosti, dobrej chuti, vhodné najmä pre rýchlu spotrebu. Mrazy znáša do -28 oC.

Vaccinium corymbosum - čučoriedka (KOHAPLANT)

Vaccinium corymbosum - čučoriedka (KOHAPLANT)

Ing. Marián Komžík, Kohaplant, spol. s r.o. Levice
www.kohaplant.sk
12 článků v tomto tématu
25.09. 2016
1.65 kB čtenářů
Aronia prunifolia 'Viking' - arónia čerešňolistá
Arónia čerešnolistá je krížencom arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa) a arónie jahodovolistej (Aronia arbutifolia). Možno ju však považovať skôr za osobitný druh než za hybrid. Plody
23.09. 2016
1.10 kB čtenářů
Malus domestica 'Melodie' - jabloň domáca
Osvedčená a obľúbená rezistentná odroda. Česká odroda. Patrí medzi prvé rezistentné odrody. Tvorí stredne veľké až veľké plody atraktívneho vzhľadu a sfarbenia, vďaka čomu je veľmi
23.09. 2016
1.77 kB čtenářů
Jablone - akú jabloň do záhrady
Blíži sa jeseň, čas jesennej výsadby ovocných stromov a krov. Ešte pred samotnou výsadbou sa treba rozhodnúť, aké ovocné stromy chceme pestovať a v akom sortimente.
26.01. 2016
3.64 kB čtenářů
Rez ovocných krov
Množstvo a kvalita úrody na kroch je závislá od kvality pestovateľského prostredia, výživy a samozrejme ju priamo ovplyvňuje aj správny rez. Často sa stáva, že zoberieme do rúk nožnice
05.12. 2015
5.29 kB čtenářů
Ovocné dreviny - starostlivosť počas roka
Aj ovocné dreviny si vyžadujú celoročnú pozornosť. Nedá sa priamo poukázať, ktorá činnosť je najdôležitejšia. Ponúkame Vám prehľad počas celého roka, načo by ste nemali zabudnúť,
08.11. 2015
4.74 kB čtenářů
Prunus spinosa - slivka trnková
Opis: Z hľadiska vedeckej klasifikácie slivku trnkovú (Prunus spinosa) zaraďujeme do triedy vyšších dvojklíčnolistových rastlín (Rosopsida), radu ružotvaré (Rosales) a čeľade ružovité
14.10. 2015
5.15 kB čtenářů
Samoopelivé vs. cudzoopelivé druhy
Pre niekoho samozrejmosť, pre niekoho starosť. Preto Vám ponúkame jednoduché vysvetlenie, riešenia a tipy pre pestovanie. Samoopelivé druhy sa dokážu opeliť vlastným peľom pomocou včiel, vetra
14.10. 2015
4.36 kB čtenářů
Drobné ovocné kry ako doplnok záhrady
Drobné ovocné kry sú súčasťou takmer každej záhrady. Nezaberajú veľa priestoru, nie sú náročné na pestovanie a pravidelne poskytujú úrodu plodov, ktoré viete vždy využiť. Pokiaľ máte
23.08. 2015
5.08 kB čtenářů
Rubus fruticosus - ostružina černicová
Opis rastliny: Ostružina černicová je ostnatý popínavý ker s plytkou koreňovou sústavou patriaci do čeľade Rosaceae – ružovité. Jeho čierno fialové, inokedy modré (záleží podľa odrody)
26.07. 2015
3.60 kB čtenářů
Maliny, maliny
Sú obľúbené, chutné a takmer bez starostlivosti pravidelne rodia. Vyžadujú len výber vhodného stanovišťa, aby sa mohli rozrastať a tým nespôsobovali problémy iným rastlinám alebo susedom.
30.05. 2015
5.50 kB čtenářů
Baleríny v nádobe
Okrem zeleninových priesad a byliniek môžete pestovať na balkóne a terase aj ovocie. Pre tento účel sú ako stvorené baleríny – ušľachtilé kultivary stromov s jedným terminálom, ktoré
13.04. 2015
6.84 kB čtenářů
Netradičné ovocie v záhradách
Tradičné ovocné druhy ako jabloň a hrušku pozná každý. Máte ešte voľné miesto na záhrade a chceli by ste pestovať niečo netradičné a zároveň zozbierať úrodu? Máte možnosť. Pestujte
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
26.06. 2017
1.53 kB čtenářů
Mirabelka - pěstování
22.05. 2017
10.89 kB čtenářů
Líska - pěstování
11.05. 2017
1.25 kB čtenářů
Jabloň - pěstování
11.05. 2017
39.28 kB čtenářů
Broskvoň - pěstování
04.05. 2017
1.68 kB čtenářů
Nektarinka - pěstování
25.04. 2017
1.99 kB čtenářů
Třešeň - postřik proti monilióze
24.04. 2017
4.47 kB čtenářů
Fíkovník smokvoň - pěstování
24.04. 2017
2.77 kB čtenářů
Jabloně - výběr odrůd
05.04. 2017
1.45 kB čtenářů
Višeň plstnatá - Prunus tomentosa
04.04. 2017
1.24 kB čtenářů
Ovocné dřeviny - postřiky obecně
04.04. 2017
2.24 kB čtenářů
Švestka - postřik proti mšicím
21.03. 2017
63.61 kB čtenářů
Broskvoně - řez