Viburnum opulus - kalina obecná Viburnum - kalina (1)
Kaliny jsou impozantní listnaté keře, které se obvykle pěstují zejména pro lehkou eleganci květů, zajímavé plody a v mnoha případech i pro velmi dekorativní listy. Výrazným znakem kaliny je v době květu také vůně. Rod kalina (Viburnum) má přibližně 150 – …
Viburnum plicatum 'Mariesii' - kalina japonská Viburnum - kalina (2)
Další vynikající kalinou pro soliterní použití je kalina japonská (Viburnum plicatum) včetně několika kultivarů. Tato kalina se vyznačuje impozantním růstem a zajímavým etážovým uspořádáním větví. Je to mrazuvzdorný druh, který lépe odolává živočišním …
Větve v zimě (PPH) Větve v zimě - Cornus (svída), Acer (javor) a Salix (vrba)
Část rostlin je díky barvě nebo uspořádání větví a vzhledu kůry atraktivní v zimě. Nápadné barvy a struktura kmene, větví a větviček jsou dobře viditelné po opadu listí. U některých druhů se barva kůry v zimě projeví dokonce ještě více než v letní …
Výběr a výsadba keřů (PXHERE) Výběr a výsadba keřů
Při nákupu keřů či stromů můžete v těchto dnech vybírat ze tří typů nabízených dřevin …
Výběr stromů: sakura Výběr stromů - stromy které nerostou do nebe
Vysazení stromu zpravidla znamená rozhodnutí na celá desetiletí. Stromy jsou významným prvkem v zahradě a místu vtiskují strukturu na dlouhou dobu. Někdy začne dřevina působit potíže ještě dřív, než se dostatečně rozvine a uplatní její okrasná hodnota, protože …
Výchovný řez stromů: 'Třetiné pravidlo' řezu na postranní výhon [převzato z EAC 200] (ZPK) Výchovný řez stromů (1)
Povýsadbová péče včetně výchovného řezu mladých stromů je (nejen) v České republice dlouhodobě zanedbávána. Kvalita řezu a včasný zásah přitom silně ovlivňují charakter růstu dřevin ve městech v dalších letech. Čím více péče věnujeme výchovnému …
Výchovný řez stromů: řez na větevní límeček A a 'lízanec' B - podélný řez [Shigo 1994) (ZPK) Výchovný řez stromů (2)
Řez mrtvých větví Jiná situace nastává při řezu mrtvých (suchých) větví. Mrtvé větve se v korunách mladých stromů nacházejí velmi málo. Pokud ano, pak svědčí o nízké vitalitě a špatném zdravotním stavu mladých jedinců. Po odumření větve dochází …
Výchovný řez stromů: silný mízotok po jarním řezu ořešáku (ZPK) Výchovný řez stromů (3)
Termín řezu Optimální dobou pro realizaci výchovného řezu stromů je zejména období předjarní a pak také první polovina vegetačního období – tedy období více či méně od března do června. Samozřejmě počátek i konec, vlastní doba trvání tohoto období …
Výchovný řez stromů: příklad ošetření řezné rány (ZPK) Výchovný řez stromů (4)
Ošetření řezných ran Ošetření povrchu řezné rány spočívá zejména: - mechanické úpravě povrchu rány, - chemickém ošetření rány …
Vysoké stromy - výběr dřevin Vysoké stromy - výběr dřevin
Stromy dotvářejí vzhled zahrady ale také obraz ulice, obce a krajiny. Zahrady bez vyšších stromů nepůsobí dobrým dojmem. Alespoň jeden strom čnící do výše, rodinný strom, by měl stát v blízkosti budovy. Pro menší zahrady vybereme méně bujné druhy nebo vyšší …
Euromedia Group k.s. | 10.02. 2017
Vzdušné hřížení (PROVOBIS) Vzdušné hřížení
Některé druhy dřevin lze množit nejspolehlivěji pomocí vzdušného hřížení, např. japonské javory, vzácné slivoně, magnolie, rododendrony …
PRO VOBIS, s.r.o. | 25.06. 2012
Cornus alba 'Sibirica' - svída Vždyzelené rostliny pro zimní čas (1)
Zimní období na zahradě považujeme zpravidla za dobu, kdy je vše zazimováno a zahrada „spí“. Pokud vegetaci nezdobí čepice bílého sněhu neočekáváme ani, že bude zajímavá.. Může to být pravda pouze v případě, že jsme si ji nešikovně založili. I zimní …
Vždyzelené rostliny - cesmína (Ilex) Vždyzelené rostliny pro zimní čas (2)
Nejzajímavější a na atraktivní kultivary nejbohatší je cesmína (Ilex). Tato rostlina je nám dobře známá. Hrála svoji důležitou úlohu i v historii. Pěstovala se jako léčivka, keltští druidové považovali keře za svaté, užívala se k dekoracím během starořímských …