Obrázek Téma / FórumPoslední příspěvek
Les v zimě: pod mrakem Les v zimě
Les je porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové patro. Chápeme ho jako velmi složitý lesní ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým prostředím (biotopem). Dle obecně přijímané lesnické …
Miloš Vymazal | 28.01. 2010 16:00
Krajina v okolí Chýnova Okolí Chýnova
Ranní procházka krajinou v okolí Chýnova. …
Miloš Krump | 17.06. 2012 10:06
Borovice lesní - zima Pole a louky v zimě
Několik zimních obrázků z okolí Jevišovic …
Miloš Vymazal | 26.01. 2010 14:12