Obrázek Téma / FórumPoslední příspěvek
Agáve Agavaceae - agávovité
Agavaceae - agávovité Do čeledi Agavaceae patří jak víceleté byliny, které se vyznačují silnými oddenky a listovými růžicemi, tak i velice statné stromovité formy s chocholem listů. Květy jsou oboupohlavní, trojčetné a vytvářejí …
Miloš Krump | 18.12. 2012 07:42
Apiaceae - miříkovité Apiaceae - miříkovité
Apiaceae - miříkovité Apiaceae (miříkovité) nebo též Daucaceae (mrkvovité), zahrnují byliny, výjimečně keře jednotného habitu s dutou, výrazně článkovanou a rýhovanou lodyhou. Listy mají střídavé, většinou zřetelně pochvaté, …
Miloš Krump | 30.06. 2012 22:37
Puškvorec obecný Araceae - árónovité
Araceae - árónovité Většina pěstovaných arónovitých rostlin je zcela nenáročných. Všechny rostliny jsou více méně jedovaté, jejich tkáně obsahují jehličkovitě drásavé krystaly šťavelanu vápenatého a nebezpečné alkaloidy. …
Miloš Krump | 03.01. 2018 18:32
Sleziník červený Aspleniaceae - sleziníkovité
Aspleniaceae - sleziníkovité Do čeledi Aspleniaceae náleží vytrvalé byliny s mírně vystoupavým až téměř přímým oddenkem a stejnotvarými listy, které jsou v přízemní růžici. Listová čepel je celistvá, členěná nebo složená. …
Miloš Krump | 30.12. 2012 17:07
Pampeliška lékařská Asteraceae - hvězdnicovité
Asteraceae - hvězdnicovité Do čeledi Asteraceae patří jednoleté, dvouleté a vytrvalé byliny, v tropech i dřeviny a sukulenty. Listy mají jednoduché i dělené, střídavé a bezpalistnaté. V úboru jsou nejčastěji buď všechny květy trubkovité …
Miloš Krump | 17.12. 2012 15:32
Bříza bělokorá Betulaceae - břízovité
Betulaceae - břízovité Do čeledi Betulaceae patří rychle rostoucí, ale jen většinou krátkověké rody Betula a Alnus. Květy jsou jehnědovité a drobná semena se vyznačují poměrně krátkou dobou klíčivosti. Dřevo má nízkou kvalitu. …
Miloš Krump | 08.01. 2016 20:46
Žebrovice různolistá - neplodné listy Blechnaceae - žebrovicovité
Blechnaceae - žebrovicovité Do čeledi Blechnaceae náleží vytrvalé byliny se šikmo vystoupavými oddenky, které jsou porostlé plevinami. Listy jsou různotvaré, rovněž výrazně se od sebe liší sporofyly a trofofyly. Listová žilnatina …
Miloš Krump | 30.12. 2012 17:08
Echmea pruhovaná Bromeliovité - Bromeliaceae
Bromeliovité - Bromeliaceae Čeleď Bromeliaceae zahrnuje převážně vytrvalé byliny s poměrně hojným zastoupením epifytů. Listy vyrůstají v přízemní růžici, jsou jednoduché, střídavé, kopinaté a špičaté s velkými pochvami, ve …
Miloš Krump | 02.01. 2013 16:27
Buk lesní - červenolistý Bukovité - Fagaceae
Bukovité - Fagaceae Čeleď Fagaceae zahrnuje stromy se střídavými, palistnatými a jednoduchými listy. Jednopohlavní anemofilní květy jsou 3 až 4 četné a mají jen drobné šupinkovité okvětí. Báze pestíkových květů je ponořena do …
Miloš Krump | 25.12. 2014 19:51
Hvozdík čínský Caryophyllaceae - hvozdíkovité
Caryophyllaceae - hvozdíkovité Do čeledi Caryophylaceae, která byla dříve označovaná jako Diathaceae nebo i Silenaceae patří jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé rostliny často s uzlinatými, vidličnatě větvenými lodyhami. Listy jsou vstřícné, …
Miloš Krump | 14.12. 2012 12:15
Křížatka obecná - květ Commelinaceae - křížatkovité
Commelinaceae - křížatkovité Do čeledi Commelinaceae náleží jednoleté nebo vytrvalé byliny s kolénkatými stonky a eliptickými až čárkovitými listy. Květy jsou oboupohlavné nebo jednopohlavné a tvoří zpravidla vijany, vzácně pak …
Miloš Krump | 02.01. 2013 16:27
Líska největší Purpurea Corylaceae - lískovité
Corylaceae - lískovité Čeleď Corylaceae zahrnuje keřové i stromové druhy. Rostliny jsou to jednodomé, samčí květy jsou jehnědy, plod je oříšek nejrůznějšího tvaru a velikosti. Patří sem rody Corylus, Carpinus a Ostrya. Corylus maxima …
Miloš Krump | 08.01. 2016 20:53
Cuketa Cucurbitaceae - tykvovité
Cucurbitaceae - tykvovité Čeleď tykvovité nebo též i dýňovité zahrnuje jednoleté až vytrvalé byliny s hlízovitými až řepovitě ztloustlými kořeny. Lodyha je popínavá nebo plazivá a měkce až pichlavě chlupatá. Listy jsou ve střídavé, …
Miloš Krump | 09.01. 2013 16:32
Ostřice srstnatá Cyperaceae - šáchorovité
Cyperaceae - šáchorovité Do čeledi Cyperaceae patří jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny s přímou trojhrannou lodyhou a čárkovitými, trávovitými listy. Někdy mohou být listy redukovány v tzv. pochvy. Květy jsou větrosnubné, oboupohlavné …
Miloš Krump | 30.12. 2012 19:19
Jalovec prostřední Cypřišovité - Cupressaceae
Cypřišovité - Cupressaceae Do čeledi Cupressaceae patří např. rody Juniperus (jalovec), Chamaecyparis (cypřišek), Thuja (zerav), Cupressocyparis (cypřišovec), Microbiota (mikrobiota), Calocedrus (pazerav), Thujopsis (zeravinec) a Cupressus …
Miloš Krump | 07.12. 2014 21:52
Kapraď samec Dryopteridaceae - kapraďovité
Dryopteridaceae - kapraďovité Do čeledi Dryopteridaceae náleží vytrvalé oddenkaté byliny. Listy jsou stejnotvaré nebo sporofyly jsou z menší části odchylné od trofofylů. Listová žilnatina je otevřená, v dolní části řapíku jsou …
Miloš Krump | 30.12. 2012 17:08
Přeslička rolní Equisetaceae - přesličkovité
Equisetaceae - přesličkovité Do čeledi Equisetaceae náleží vytrvalé byliny s dutými článkovanými lodyhami, v uzlinách pak přeslenitě větvenými. Listy jsou dvojího typu. Zelené asimilační listy tzv. trofofyly jsou přeslenitě uspořádány, …
Miloš Krump | 30.12. 2012 17:30
Pryšec chvojka Euphorbiaceae - pryšcovité
Euphorbiaceae - pryšcovité Do čeledi Euphorbiaceae náleží jednoleté a vytrvalé byliny, dále polokeře, keře a stromy různého habitu či některé sukulenty. Lodyha je přímá, plazivá, jednoduchá až větvená. Listy jsou střídavé, celistvé, …
Miloš Krump | 04.01. 2013 21:45
Jetel luční Fabaceae - bobovité
Fabaceae - bobovité U této čeledi se můžeme setkat také s označením Viciaceae (vikvovité), Papilionaceae (motýlokvěté) nebo Leguminaceae (luštinaté). Čeleď bobovité zahrnuje vytrvalé, měně často i jednoleté byliny, polokeře, keře …
Miloš Krump | 18.12. 2012 07:40
Zemědým lékařský Fumariaceae - zemědýmovité
Fumariaceae - zemědýmovité Do čeledi Fumariaceae patří jednoleté nebo vytrvalé, často i hlíznaté rostliny bez mléčnic v pletivech, ale mají dlouhé trubicovité idioplasty, které jsou vyplněné slizem nebo olejovitými látkami. Listy …
Miloš Krump | 28.11. 2012 20:58
Jinan dvoulaločný - podzimní zbarvení Ginkgoaceae - jinanovité
Ginkgoaceae - jinanovité Čeleď Ginkgoaceae zahrnuje dvoudomé, opadavé dřeviny s vějířovitými, řapíkatými listy, které mají klínovitou bázi a na vrcholu jsou dvoulaločné s vidličnatou žilnatinou. Tyčinky jsou v jehnědovitých květenstvích …
Miloš Krump | 11.01. 2013 19:38
Hyacint východní 'Blue Giant' - květ Hyacinthaceae - hyacintovité
Hyacinthaceae - hyacintovité Do čeledi Hyacinthaceae patří vytrvalé byliny s šupinatou cibulí, oddenkem nebo hlízou. Mají zpravidla přízemní listovou růžici listů a stvol, který nese květ nebo květenství. Květy jsou trojčetné s nerozlišenými …
Miloš Krump | 14.12. 2012 12:19
Hasivka orličí Hypolepidaceae - hasivkovité
Hypolepidaceae - hasivkovité Do čeledi Hypolepidaceae, (nebo též Pteridiaceae či Dennstaedtiaceae) náleží vytrvalé byliny s jemně chlupatým oddenkem a stejnotvarými zpeřenými listy. Řapíky mají deset až dvacet cévních svazků. Na sterilních …
Miloš Krump | 30.12. 2012 17:13
Merlík bílý Chenopodiaceae - merlíkovité
Chenopodiaceae - merlíkovité Do čeledi Chenopodiaceae náleží jednoleté i vytrvalé byliny, zřídka sem zařazujeme i dřeviny. Listy jsou většinou střídavé, zřídka vstřícné, jednoduché, proměnlivého tvaru, ploché až nitkovitě čárkovité, …
Miloš Krump | 14.12. 2012 12:16
Chvojník přesličkovitý Chvojníkovité - Ephedraceae
Chvojníkovité - Ephedraceae Ephedraceae je monotypická čeleď, do které náleží pouze rod Ephedra (chvojník). Ephedra equisetina - chvojník přesličkovitý …
Miloš Krump | 19.12. 2014 21:17
Plotovník Davidův - detail Jilmovité - Ulmaceae
Jilmovité - Ulmaceae Do čeledi Ulmaceae patří dřeviny s jednoduchými, opadavými, někdy i vždyzelenými listy, zřetelně rozmístěnými ve dvou řadách. Čeleď obsahuje 8 rodů. Patří sem rody: - Ampelocera - Chaetachme - Hemiptelea - Holoptelea …
Miloš Krump | 13.01. 2016 19:12
Ořešák královský - plod Juglandaceae - ořešákovité
Juglandaceae - ořešákovité Dřeviny z čeledi Juglandaceae pocházejí z teplejších oblastí. Mají poměrně rychlý a mohutný vzrůst. Dřevo je velice kvalitní. Do této čeledi patří rody Juglans, Carya a Pterocarya. Juglans regia - ořešák …
Miloš Krump | 08.01. 2016 20:56
Sítina rozkladitá Juncaceae - sítinovité
Juncaceae - sítinovité Do čeledi Juncaceae náleží jednoleté nebo vytrvalé byliny trávovitého vzhledu s přímou a stéblovitou lodyhou. Listy jsou střídavé, úzké, dlouhé, žlábkovité až ploché. U některých zástupců mohou jsou někdy …
Miloš Krump | 30.12. 2012 19:18