cz
(Camelina sativa) Lnička setá - semena
(Camelina sativa) Lnička setá - semena
cz
(Lavandula stoechas) Levandule korunkatá
(Lavandula stoechas) Levandule korunkatá
cz
(Lavandula stoechas) Levandule korunkatá
(Lavandula stoechas) Levandule korunkatá
cz
(Micromeria nervosa) Micromeria
(Micromeria nervosa) Micromeria
cz
(Phlomis viscosa) Phlomis
(Phlomis viscosa) Phlomis
cz
(Phlomis viscosa) Phlomis
(Phlomis viscosa) Phlomis
cz
(Salvia bracteata) Šalvěj
(Salvia bracteata) Šalvěj
cz
(Salvia bracteata) Šalvěj
(Salvia bracteata) Šalvěj
cz
(Salvia fruticosa) Šalvěj
(Salvia fruticosa) Šalvěj
cz
(Salvia fruticosa) Šalvěj
(Salvia fruticosa) Šalvěj
cz
(Salvia hierosolymitana) Šalvěj
(Salvia hierosolymitana) Šalvěj
cz
(Salvia hierosolymitana) Šalvěj
(Salvia hierosolymitana) Šalvěj
cz
(Salvia indica) Šalvěj
(Salvia indica) Šalvěj
cz
(Salvia indica) Šalvěj
(Salvia indica) Šalvěj
cz
(Salvia judaica) Šalvěj
(Salvia judaica) Šalvěj
cz
(Salvia judaica) Šalvěj
(Salvia judaica) Šalvěj
cz
(Salvia microstegia) Šalvěj
(Salvia microstegia) Šalvěj
cz
(Salvia multicaulis) Šalvěj
(Salvia multicaulis) Šalvěj
cz
(Salvia multicaulis) Šalvěj
(Salvia multicaulis) Šalvěj
cz
(Salvia multicaulis var simplicifolia) Šalvěj
(Salvia multicaulis var simplicifolia) Šalvěj
cz
(Salvia multicaulis var simplicifolia) Šalvěj
(Salvia multicaulis var simplicifolia) Šalvěj
cz
(Salvia sclarea) Šalvěj
(Salvia sclarea) Šalvěj
cz
(Salvia sclarea) Šalvěj
(Salvia sclarea) Šalvěj
cz
(Salvia verbenaca) Šalvěj balsamina
(Salvia verbenaca) Šalvěj balsamina
cz
(Salvia verbenaca) Šalvěj balsamina
(Salvia verbenaca) Šalvěj balsamina
cz
(Salvia viridis) Šalvěj zelená
(Salvia viridis) Šalvěj zelená
cz
(Salvia viridis) Šalvěj zelená
(Salvia viridis) Šalvěj zelená
cz
(Sanapis alba) Hořčice bílá - semena
(Sanapis alba) Hořčice bílá - semena
cz
(Satureja thymbra) Saturejka
(Satureja thymbra) Saturejka
cz
(Satureja thymbra) Saturejka
(Satureja thymbra) Saturejka
cz
(Sideritis perfoliata) Sideritis
(Sideritis perfoliata) Sideritis
cz
(Sideritis perfoliata) Sideritis
(Sideritis perfoliata) Sideritis
cz
(Stachys cretica) Čistec krétský
(Stachys cretica) Čistec krétský
cz
(Stachys cretica) Čistec krétský
(Stachys cretica) Čistec krétský
cz
(Stachys neurocalycina) Čistec
(Stachys neurocalycina) Čistec
cz
(Teucrium capitatum) Ožanka
(Teucrium capitatum) Ožanka
cz
(Teucrium capitatum) Ožanka
(Teucrium capitatum) Ožanka
cz
(Teucrium creticum) Ožanka krétská
(Teucrium creticum) Ožanka krétská
cz
(Teucrium creticum) Ožanka krétská
(Teucrium creticum) Ožanka krétská
cz
(Teucrium divaricatum) Ožanka
(Teucrium divaricatum) Ožanka
cz
(Teucrium divaricatum) Ožanka
(Teucrium divaricatum) Ožanka
cz
(Teucrium lamiifolium) Ožanka
(Teucrium lamiifolium) Ožanka