Jan Kolman: Vodní, bažinné a vlhkomilné rostliny :

  Rozrazil - Veronica, čeleď jitrocelovité - Plantaginaceae ( dříve krtičníkovité - Scrophulariaceae ), je rozsáhlý rod s mnoha druhy. Některé jsou jednoleté, bývají to běžné polní a zahradní plevele, jiné jsou vytrvalé. Rostou od nížin po vysoké hory. Liší se rovněž způsobem růstu - od poléhavých po vzpřímené.

  V nedávné době došlo k přetřídění čeledí a druhů, tyto změny se dotkly i rodu rozrazil  - byl přeřazen do čeledi jitrocelovitých. K dalším změnám došlo i uvnitř rodu - většina druhů, kvetoucích jednotlivými květy, nebo majících květy v krátkých, postranních květenstvích, byla ponechána v rodu Veronica.

  Druhy vzpřímené, vyšší, které mají klasovitá květenství na konci hlavní osy nebo na  postranních větvích, složená z drobných kvítků, dostaly nový latinský název Pseudolysimachion.

Do vlhkých partií v zahradách se používají nejvíce následující druhy :

Rozrazil potoční - Veronica beccabunga, je vytrvalá, většinou vzpřímená nebo mírně poléhavá rostlina, vysoká 10 - 40 cm. Jako všechny rozrazily má vstřícné ( proti sobě vyrůstající listy ), s mělce zubatými okraji, vejčité, s tupou špičkou. Celá rostlina je sytě zelená, dužnatá, šťavnatá, kvete od května do srpna drobnými, sytě modrými květy. Poléhající lodyhy snadno zakořeňují.
Roste od nížin až do hor v potocích, příkopech a na jejich březích.  Používá se k osázení břehů potůčků a jezírek

  Rozrazil drchničkový - Veronica anagallis-aquatica, je většinou vytrvalá, někdy jen jednoletá rostlina, s lodyhami dlouhými 20 - 150 cm. Roste polovzpřímeně nebo poléhavě v příkopech, na březích vod. Není dužnatý jako rozrazil potoční, má tenké lodyhy s podlouhlými, špičatými, přisedlými listy. Květy jsou drobné, růžové, bledě modré nebo bílé, uspořádané do postranních květenství, od května do října. V přírodě má tři poddruhy, jeden roste jen na jižní Moravě a na jižním Slovensku.

  Rozrazil dlouholistý - Pseudolysimachion longifolium, je vytrvalá, vzpřímeně rostoucí rostlina, vysoká 40 - 100 cm. Má dlouhé, kopinaté, ostře zubaté listy. Lodyha je málo větvená,  zakončená dlouhým klasem drobných kvítků, modrofialové barvy. Roste na vlhkých loukách a v pobřežních porostech, kvete od června do srpna.
  Má několik odrůd se sytě modrými květy, použití je stejné, jako v přírodě - do vlhčích míst v blízkosti jezírek a potůčků. Roste dobře i na běžných trvalkových záhonech, pokud má dostatečnou zálivku.