Ing. Miloš Krump: Bříza Ermanova - Betula ermanii
Betula ermanii je středně vzrůstná s širší korunou a většími srdčitými listy. Kůra je narůžověle bílá. Roste v severních oblastech Asie.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR