Ing. Miloš Krump: Bříza pýřitá - Betula pubescens
Betula pubescens je 20 až 25 m vysoký strom z čeledi Betulaceae s vejčitou až kulatou korunou. Doživá se cca 100 let.
Kořenový systém je bohatě rozvětvený, zasahuje dost daleko od stromu, čímž ho dobře zakotvuje i na mokřadech. Kůra je bílá i na bázi kmene, jen velice zřídka vytváří na bázi černou kamennou borku. Pupeny jsou vějčitě tupé a jsou spirálovitě postaveny. Pupenové šupiny jsou hnědé, nelepkavé, na okraji často plstnaté. Tvar listů je vejčitý až okrouhlastý, ve srovnání s Betula pendula mají tupější hrot a okraj je ostře pilovaný. Chloupky zůstávají pouze na žilách na spodní straně listu.
Květy se objevují v dubnu až květnu, samčí jehnědy jsou na kratších stopkách jako u Betula pendula. Samičí květy jsou také velmi podobné B. pendula, zpočátku jsou vzpřímené, později ovisají.
Plody jsou 2 až 3 mm dlouhé světlohnědé nažky s jemnými křidélky.

V našich podmínkách roste hlavně na rašeliništích a v mokrých půdách. V sadovnické tvorbě se využívá velice málo.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR