Ing. Miloš Vymazal: C1t - kriticky ohrožené taxony, ustupující (seznam rostlin)

Zdroj: Červený seznam cévnatých rostlin ČR, Vít Grulich & Karel Chobot, Příroda 35/2017

Příklad označení v příspěvcích o rostlinách na webu
C1t kriticky ohrožený druh, ustupujícíC1t kriticky ohrožené taxony, ustupující (A-C)

Adonis flammea - hlaváček plamenný
Agrostemma githago - koukol polní
Aira caryophyllea - ovsíček obecný
Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys - zběhovec trojklaný pravý
Androsace maxima - pochybek největší
Anemonastrum narcissiflorum - sasanka narcisokvětá
Angelica palustris - matizna bahenní
Arnoseris minima - písečnatka nejmenší
Artemisia scoparia - pelyněk metlatý
Astragalus arenarius - kozinec písečný
Atriplex rosea - lebeda růžová

Bassia prostrata - bytel rozprostřený
Bifora radians - štěničník paprskující
Botrychium matricariifolium - vratička heřmánkolistá
Botrychium multifidum - vratička mnohoklaná
Bromus arvensis - sveřep rolní
Bromus racemosus - sveřep hroznatý
Bromus secalinus - sveřep stoklasa
Bupleurum rotundifolium - prorostlík okrouhlolistý
Bupleurum tenuissimum - prorostlík nejtenčí

Calamagrostis pseudophragmites - třtina pobřežní
Campanula cervicaria - zvonek hadincovitý
Catabrosa aquatica - odemka vodní
Centaurium littorale subsp. compressum - zeměžluč přímořská slatinná CR
Centunculus minimus - drobýšek nejmenší
Chenopodium murale - merlík zední
Chenopodium urbicum - merlík městský
Chimaphila umbellata - zimozelen okoličnatý
Conringia orientalis - hořinka východní
Corrigiola littoralis - drobnokvět pobřežní
Crepis setosa - škarda štětinkatá
Crepis sibirica - škarda sibiřská
Crypsis aculeata - skrytěnka bodlinatá
Crypsis alopecuroides - bahenka psárkovitá
Crypsis schoenoides - bahenka šášinovitá
Cuscuta lupuliformis - kokotice chmelová
Cyperus flavescens - šáchor žlutavý
Ing. Miloš Vymazal: C1t kriticky ohrožené taxony, ustupující (S-U)

Salvia aethiopis - šalvěj etiopská
Salvinia natans - nepukalka vzplývající
Samolus valerandi - solenka Valerandova
Scandix pecten-veneris - vochlice hřebenitá
Scorzonera laciniata - hadí mord dřípený
Scorzonera parviflora - hadí mord maloúborný
Sedum villosum - rozchodník huňatý
Senecio doria - starček zlatý
Sesleria uliginosa - pěchava slatinná
Schoenus ferrugineus - šášina rezavá
Schoenus nigricans - šášina načernalá
Sideritis montana - hojník chlumní
Silene gallica - silenka francouzská
Silene viscosa - silenka lepkavá
Spergula pentandra - kolenec pětimužný
Spergularia marina - kuřinka solná
Spergularia media - kuřinka obroubená
Spiranthes spiralis - švihlík krutiklas
Stachys arvensis - čistec rolní
Stratiotes aloides - řezan pilolistý

Taraxacum ancoriferum - pampeliška kotvičkatá
Taraxacum arachnoideum - pampeliška pavučinatá
Taraxacum argutum - pampeliška trubkokvětá
Taraxacum austrinum - pampeliška vlhkomilná
Taraxacum bavaricum - pampeliška bavorská
Taraxacum bessarabicum - pampeliška besarabská
Taraxacum bohemicum - pampeliška česká
Taraxacum bracteatum - pampeliška listenatá
Taraxacum brandenburgicum - pampeliška braniborská
Taraxacum cognatum - pampeliška příbuzná
Taraxacum dentatum - pampeliška zubatá
Taraxacum fartoris - pampeliška drůbeží
Taraxacum huterianum - pampeliška Huterova
Taraxacum indigenum - pampeliška domácí
Taraxacum irrigatum - pampeliška zavlažovaná
Taraxacum litigiosum - pampeliška pochybná
Taraxacum madidum - pampeliška bažinná
Taraxacum mendax - pampeliška klamavá
Taraxacum paludem-ornans - pampeliška zdobná
Taraxacum paucilobum - pampeliška chudolaločná
Taraxacum pauckertianum - pampeliška husí
Taraxacum portentosum - pampeliška podivná
Taraxacum quaesitum - pampeliška vybraná
Taraxacum ranunculus - pampeliška žabička
Taraxacum skalinskanum - pampeliška Skalińské
Taraxacum subdolum - pampeliška potměšilá
Taraxacum turfosum - pampeliška rašelinná
Taraxacum uvidum - pampeliška šťavnatá
Taraxacum vindobonense - pampeliška vídeňská
Tephroseris aurantiaca - starček oranžový
Tephroseris longifolia subsp. moravica - starček dlouholistý moravský
Thesium dollineri - lněnka Dollinerova
Thesium ramosum - lněnka rolní
Tillaea aquatica - masnice vodní
Tofieldia calyculata - kohátka kalíškatá
Tordylium maximum - zapalička největší
Trifolium retusum - jetel malokvětý
Trifolium striatum - jetel žíhaný
Trinia glauca - bezobalka sivá
Tripolium pannonicum - hvězdnice panonská

Utricularia intermedia - bublinatka prostřední
Utricularia ochroleuca - bublinatka bledožlutá
Utricularia vulgaris - bublinatka obecná