Ing. Miloš Krump: Meziplodina
Meziplodina je rostlina, která se nejčastěji zařazuje mezi dvě hlavní plodiny. Pěstuje se na pozemku po kratší dobu vegetačního období a přichází na pozemek po včas sklizené plodině.
Význam meziplodin spočívá např. v obohacování půdy o organickou hmotu, omezování vodní a větrné eroze nebo podpory druhové pestrosti v krajině. Mezi meziplodiny patří např. Sinapis alba (hořčice bílá), Camelina sativa (lnička setá), Phacelia tanacetifolia (svazenka vratičolistá), Secale cereale (žito seté) nebo Brassica rapa (řepice).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Hořčice bílá - semena (Sanapis alba)
Hořčice bílá - semena (Sanapis alba)
cz
Lnička setá - semena (Camelina sativa)
Lnička setá - semena (Camelina sativa)