cz
Jasan balkánský - habitus na jaře (Fraxinus pallisae)
Jasan balkánský - habitus na jaře (Fraxinus pallisae)
cz
Jasan balkánský - mladé listy (Fraxinus pallisae)
Jasan balkánský - mladé listy (Fraxinus pallisae)
cz
Jasan balkánský - větve s mladými listy (Fraxinus pallisae)
Jasan balkánský - větve s mladými listy (Fraxinus pallisae)
cz
Jasan balkánský - větve s mladými listy (Fraxinus pallisae)
Jasan balkánský - větve s mladými listy (Fraxinus pallisae)