cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní - semena (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní - semena (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní 'Sweetheart' (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní 'Sweetheart' (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní 'Sweetheart' (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní 'Sweetheart' (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní 'Vincent' (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní 'Vincent' (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní 'Gallery Rembrandt' (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní 'Gallery Rembrandt' (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní 'Gallery Rembrandt' (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní 'Gallery Rembrandt' (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní 'Lagoon' (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní 'Lagoon' (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní 'Lagoon' (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní 'Lagoon' (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní 'Contraste' (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní 'Contraste' (Dahlia pinnata)
krumpold | Jiřina zahradní 'Contraste' (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní 'Contraste' (Dahlia pinnata)
cz krumpold | Jiřina zahradní 'Dagmar' (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní 'Dagmar' (Dahlia pinnata)