Rostliny: Atropa bella-dona - rulík zlomocný

01.02. 2019 10:38:31 (Ing. Ivan Dvořák)
Téma: Rostliny / květena

Lilkovité rostliny přináší světu užitek i smutek. Vedle rajčat, paprik, brambor se v této čeledi vyskytují takové jedovaté rostliny jako je například samotný lilek, rulík, blín, a v neposlední řadě i tabák.

Atropa bella-dona - rulík zlomocný

Tabák je důležitou tržní rostlinou, díky níž (spíše dani na tabákové výrobky uvalené) se může lépe rozvíjet například naše školství a i zdravotnictví.

Ovšem rulík mezi „pilíře“ daňového systému nepatří. To je jen obyčejná jedovatá (léčivá) rostlina. Atropa bella-dona, jeho latinské jméno říká, že rostlina je velmi jedovatá (atropos= neodvratitelný, přeneseně vysoce jedovatý) a dělá dámy krásné (bella dona= krásná paní). Z bobulí se ve středověké Itálii dělala líčidla, šťávu z rostliny si některé paní vstřikovaly do očí (měly potom „ohnivě“ či „žádostivě“ otevřené zorničky).

Roste jako plevel na rumištích, polích, v přírodě se vyskytuje v listnatých lesích pahorkatin, podhorského stupně. Pro lékařské účely se sbírá v přírodě i pěstuje na polích.

Je to natolik jedovatá léčivá rostlina, že bez dohledu lékaře, přesně určeného dávkování ji nelze užívat, bez doporučení lékaře není možné užívat ani vyráběné léky.
Text a foto ing. Ivan Dvořák
https://www.profizahrada.cz/a/cz/11429-atropa-bella-dona-rulík-zlomocný/