Kypření, hrabání a pletí usnadní silný motor (HONDA) Kypření, hrabání a pletí usnadní silný motor
Pro zahrádkáře, který to se samozásobením zeleninou z vlastní zahrady myslí vážně, a obhospodařuje proto rozlehlejší plochy, představuje kypření a příprava půdy nejtěžší práci. Namísto obracení hroudy po hroudě rýčem se ovšem nabízí možnost pořídit …