Sazenice z řízků Sazenice z řízků
Pro úspěšné množení rostlin jsou rozhodující dva faktory: konstantní teplota a dostatek světla …