cz
Bělochoroš hořký (Postia stiptica)
Bělochoroš hořký (Postia stiptica)
cz
Bělochoroš hořký (Postia stiptic)
Bělochoroš hořký (Postia stiptic)
cz
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
cz
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
cz
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
cz
Dřevokazné houby 1
Dřevokazné houby 1
cz
Dřevokazné houby 2
Dřevokazné houby 2
cz
Dřevomor kořenový (Kretzschmaria deusta)
Dřevomor kořenový (Kretzschmaria deusta)
cz
Hlíva ůstřičná (Pleurotus ostreatus)
Hlíva ůstřičná (Pleurotus ostreatus)
cz
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
cz
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
cz
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
cz
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
cz
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
cz
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
cz
Hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)
Hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)
cz
Choroš smolonohý (Polyporus badius)
Choroš smolonohý (Polyporus badius)
cz
Choroš šupinatý (Polyporus squamosus)
Choroš šupinatý (Polyporus squamosus)
cz
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
cz
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
cz
Klihatka černá (Bulgaria inquinans)
Klihatka černá (Bulgaria inquinans)
cz
Klihatka černá (Bulgaria inquinans)
Klihatka černá (Bulgaria inquinans)
cz
Lesklokorka (Ganoderma)
Lesklokorka (Ganoderma)
cz
Lesklokorka (Ganoderma)
Lesklokorka (Ganoderma)
cz
Ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii)
Ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii)
cz
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
cz
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
cz
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
cz
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
cz
Ohňovec smrkový (Phellinus chrysoloma)
Ohňovec smrkový (Phellinus chrysoloma)
cz
Outkovka hrbatá (Trametes gibbosa)
Outkovka hrbatá (Trametes gibbosa)
cz
Outkovka hrbatá (Trametes gibbosa)
Outkovka hrbatá (Trametes gibbosa)
cz
Outkovka pestrá (Trametes versicolor)
Outkovka pestrá (Trametes versicolor)
cz
Outkovka pestrá (Trametes versicolor)
Outkovka pestrá (Trametes versicolor)
cz
Outkovka pestrá (Trametes versicolor)
Outkovka pestrá (Trametes versicolor)
cz
Outkovka rumělková (Pycnoporus cinnabarinus)
Outkovka rumělková (Pycnoporus cinnabarinus)
cz
Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)
Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)
cz
Pevník krvavějící (Stereum sanguinolentm)
Pevník krvavějící (Stereum sanguinolentm)
cz
Plamenička sametonohá (Flammulina velutipes)
Plamenička sametonohá (Flammulina velutipes)
cz
Plstnateček severský (Climacocystis borealis)
Plstnateček severský (Climacocystis borealis)
cz
Rezavec kmenový (Inonotus dryophilus)
Rezavec kmenový (Inonotus dryophilus)
cz
Rezavec šikmý (Inonotus obliquus)
Rezavec šikmý (Inonotus obliquus)