Alcea rosea - slézové růže (PROVOBIS) Slézová růže bez rzi
Radost z květů topolovky (slézové růže, Alcea rosea) často zkazí listová rez projevující se drobnými hnědočervenými skvrnkami, které brzy napadnou celou rostlinu a šíří se zejména za vlhkého počasí …
PRO VOBIS, s.r.o. | 04.07. 2011
Slézy: Malope trifida - slézovka trojklanná Slézy překvapí svou mnohotvárností
Rostliny z čeledi slézovitých (Malvaceae) obohacují každou zahradu svým dlouhým kvetením – od časného jara až do podzimu. Přitom nekladou na pěstitele velké nároky: potřebují výživnou, propustnou půdu a slunné místo …
Slivoňová vřetena v sadě - slivoně Slivoně - botanické a pomologické třídění slivoní (1)
Slivoně tvoří z hlediska svého přirozeného výskytu ve světovém měřítku nejpočetnější skupinu ovocných dřevin, která se vyznačuje mimořádnou variabilitou všech svých znaků a vlastností a značnou přizpůsobivostí k různým podmínkám. V odrůdových sbírkách …
Švestka domácí - slivoně Slivoně - botanické a pomologické třídění slivoní (2)
Domácí švestka Vzhledem k tomu, že se Prunus domestica nikde v přírodě nevyskytuje v plané formě, převládá názor, že tento druh vznikl přirozenou hybridizací trnky (Prunus spinosa L.) a myrobalánu (Prunus cerasifera Ehrh.). Možnost získání hexaploidních hybridů …
Slivoně - odrůdy Slivoně - odrůdy
Modrý čas slív a švestek Vrcholí sklizeň sladkých slív a aromatických švestek. Velmi rané odrůdy se začínají sklízet už v červenci, další zrají postupně až do října. Rozmanitost tvarů a barev je téměř nevyčerpatelná …
Slivoně: Prunus domestica 'Toptaste' - slivoň (TIP ZC CS) Slivoně - odrůdy slivoní rezistentní vůči šarce
Šarka je velmi významným virovým onemocněním u slivoní a meruněk a ohrožuje pěstování v mnoha oblastech. V nabídce ovocných dřevin však můžeme najít i odrůdy tolerantní nebo imunní vůči této chorobě. Některé z nich si představíme …
Zahradní centra CS | 01.11. 2011
Prunus domestica 'Victoria' - plody slivoně Slivoně - pomologické charakteristiky plodů
Odrůdy slivoní lze nejsnáze identifikovat podle plodů. Na plodu sledujeme především vnější znaky, které můžeme pozorovat bez porušení plodu, a vnitřní znaky, které se hodnotí po rozkrojení plodu …
Slivoně - rady odborníka Slivoně - rady odborníka
Zdravý stromek od prvního dne Čeho si má člověk všímat při nákupu stromku? Už v ovocné školce věnujte pozornost kvalitě. Stromky musí mít certifikátem danou záruku, že neobsahují virus šarky. Onemocnění šarkou způsobuje podstatné zhoršení výnosu a hlavně …
Slivoně - udržovací a zmlazovací řez
Řez stromů v plné plodnosti je u slivoní nezbytný pro udržení vysoké kvality plodů a co nejdelší stálosti vysokých výnosů. Bez použití řezu dochází k postupnému odumírání obrostu uvnitř korun a k přesouvání plodnosti do periferních partií koruny. Slivoně …
Slivoně - výsadba, pěstování (PIXABAY) Slivoně - výsadba, pěstování
Kolik místa potřebuje strom slivoně? Záleží hlavně na podnoži Slivoně se vysazují na podzim, dokud je půda prohřátá. Jen v drsnějších polohách je lepší počkat s výsadbou do jara; na březen nebo duben …
Sloupovité jabloně: tvary stromků štíhlé vřeteno a sloupcovitá odrůda Sonet v UEB Střížovice Sloupovité jabloně - ovoce i do malé zahrádky
Šlechtění přináší vytrvalé vylepšování vlastností odrůd. Jaké byly v posledních letech nejúspěšnější novinky? Proč mít na zahrádce novou odrůdu? …
Zahradní centra CS | 10.11. 2011
Slovníček: A-B
Adventivní: Přídatné (morfologický výraz): vznikající na místě, kde by se normálním způsobem žádný orgán nevyvinul (např. adventivní kořeny mohou vyrůstat přímo ze stonku); (fytogeografický výraz): adventivní rostliny jsou takové, které jsou na daném území …
Rebo Productions CZ | 06.04. 2010
Slovníček: C-D
Celistvý: Jednoduchý plochý orgán rostliny (např. list), na okraji celokrajný nebo zubatý, pilovitý apod. Celokrajný: List, jehož čepel je na okraji celistvá, nemá zuby ani laloky …
Rebo Productions CZ | 12.04. 2010
Slovníček: E-CH
Eliptický (tvar listu): List, jehož čepel je nejširší uprostřed a k oběma koncům se zužuje. Endemit: Taxon vyskytující se jen na určitém vymezeném území …
Rebo Productions CZ | 25.04. 2010
Slovníček: I-K
Inflorescence: Odborný výraz pro květenství. Intermediánní: U kříženců takový potomek, který stojí svými vlastnostmi mezi oběma rodiči …
Rebo Productions CZ | 05.05. 2010
Slovníček: L-N
Laloky: Pravidelné nebo nepravidelné velké oblé výběžky okraje čepele neděleného listu. Lata: Typ hroznovitého květenství, v němž ze silného vřetena odbočují dále větvené postranní větévky květenství …
Rebo Productions CZ | 19.05. 2010
Slovníček: O-P
Obal: (1) viz květní obaly; (2) soubor listenů v přeslenu pod složeným okolíkem. Obilka: Suchý, jednosemenný nepukavý plod v čeledi lipnicovitých (trávy). Obnovovací řez: Metoda řezu, při níž se postranní výhony hluboko zkrátí, aby na jejich místě vyrašily …
Rebo Productions CZ | 25.05. 2010
Slovníček: R-S
Radicula: Kořínek klíčící rostliny, který se u nahosemenných a dvouděložných rostlin přeměňuje na kůlový kořen; u jednoděložných zaniká a je nahrazen vedlejšími kořeny. Rašelina: (1) odumřelé a přeměněné zbytky rašeliníků v jejich přirozených ložiskách …
Rebo Productions CZ | 27.05. 2010