Obrázek Téma / FórumPoslední příspěvek
!Slovníky ve fóru a v článcích
Přispějte k vytvoření zahradnického slovníku v diskusním fóru! Na každý název založte samostatný příspěvek. Do názvu příspěvku a na první řádek textu dejte klíčové slovo. Přehled dalších slovníků publikovaných v článcích …
Miloš Vymazal | 16.04. 2012 15:03
Abaxiální
Abaxiální - spodní, od osy (stonku) odvrácená strana, (rub) listu …
Miloš Vymazal | 27.01. 2017 20:17
Abiotické faktory
Abiotické faktory - fyzikální a chemické faktory, které ovlivňují život (počasí, půda, imise, agrotechnická opatření) …
Miloš Vymazal | 04.02. 2017 08:00
Abortovaný
Abortovaný - úplně zakrnělý, potlačený Abortovaný orgán je orgán, který byl původně v živém organismu přítomen, ale během vývoje zanikl a v současnosti se již u daného druhu nevyskytuje. …
Miloš Vymazal | 18.03. 2017 10:12
Adstringencia
Adstringencia - svíravé, stahující prostředky látky se svíravým účinkem, zvyšují odolnost tkáně proti zánětům, často součást dezodorantů např. kovové soli …
Miloš Vymazal | 18.03. 2017 10:14
Adventivní
Adventivní - pomocný, náhradní Adventivní je označení pro nahodilý nebo pomocný rostlinný orgán, vyrůstající na neobvyklém místě. Příkladem jsou adventivní pupeny, nacházející se na kmeni, či větvi, jinde než v úžlabí listů …
Miloš Vymazal | 18.03. 2017 10:17
Adventní orgán
Adventní orgán - orgán vyrůstající na neobvyklém místě, např. adventní kořeny …
Miloš Vymazal | 04.02. 2017 08:03
Adventní pupen
Adventní pupen - pupen, který vzniká jinde než na vrcholu stonku nebo v paždí listu …
Miloš Vymazal | 30.01. 2017 09:39
Aeroplankton
Aeroplankton Aeroplankton tvoří rostliny, které se vznášejí ve vzduchu. …
Miloš Krump | 17.11. 2012 17:02
Aficidy
Aficidy Aficidy jsou chemické prostředky určené na hubení mšic. Mezi aficidy patří např. Aztec 140 EW nebo Pirimor 50 WG. …
Miloš Krump | 13.12. 2012 16:49
Agestochorie
Agestochorie Agestochorie je způsob šíření diaspor pomocí prostřednictvím dopravy zboží, zvířat či osob. Železniční, vodní nebo silniční doprava představuje poměrně významný faktor pro šíření rostlin. Výsledkem je pak zavlečení …
Miloš Krump | 03.12. 2012 13:16
Akaricidy
Akaricidy Akaricidy jsou přípravky určení na hubení roztočů, např. svilušek ( Tetranychus). …
Miloš Krump | 13.12. 2012 16:50
Aksamitový
Aksamitový - krátce, hustě chlupatý, s chlupy lesklými, přitisklými Aksamit (textil) je starší označení plyše s vlasem řezaným do výšky 1 mm …
Miloš Vymazal | 18.03. 2017 10:22
Jezírko - řasy Algicidy
Algicidy Algicidy jsou chemické přípravky určení k hubení řas. Jezírko - řasy …
Miloš Krump | 13.12. 2012 16:45
Jezírko - řasy Algologie
Algologie Algologie je věda zabývající se studiem řas a sinic. Jezírko - řasy …
Miloš Krump | 04.12. 2012 10:06
Alkalický
Alkalický (zásaditý) (opakem je kyselý) Alkalická půda: zásaditá půda s pH vyšším než 7,0 …
Miloš Vymazal | 30.01. 2017 09:45
Blín zlatý Alkaloidy
Alkaloidy - dusíkaté sloučeniny zásadité povahy - mají silné fyziologické účinky jak na lidský tak i živočišný organismus - mohou být léčivy nebo prudkými jedy - čeledi bohaté na alkaloidy jsou např. Solanaceae či Papaveraceae - …
Miloš Krump | 10.12. 2016 18:49
Žito seté Alogamie
Alogamie Alogamie nebo-li cizosprašnost je opylení pylem z jiné rostliny. Mezi cizosprašné rostliny patří např. Secale cereale (žito seté), Beta vulgaris (řepa obecná), Zea mays (kukuřice setá), Helianthus annuus (slunečnice roční) nebo …
Miloš Krump | 03.12. 2012 16:16
Androeceum
Androeceum - soubor tyčinek Soubor tyčinek v květu se nazývá andreceum (androeceum), počet se v květním vzorci označuje Ax. Původně byly tyčinky uspořádány do šroubovice, vývojem se prosadilo uspořádání do přeslenů, do kruhů, jednoho …
Miloš Vymazal | 25.03. 2017 20:08
Bříza bělokorá Anemogamie
Anemogamie Anemogamie nebo též i anemofilie je způsob přenosu pylu vzdušnými proudy. Mezi anemogamní krytosemenné rostliny patří např. zástupci z čeledi Poaceae (lipnicovité), Juncaceae (sítinovité), dál sem lze zařadit rod Betula (bříza), …
Miloš Krump | 03.12. 2012 16:23
Pampeliška lékařská Anemochorie
Anemochorie Anemochorie je způsob rozšiřování semen větrem. Některé rostliny mají lehká a malá semena, která mohou být snadno přenášena vzdušnými proudy, jako příklad lze uvést čeleď Orchidaceae (vstavačovité). Těžší diaspory …
Miloš Krump | 03.12. 2012 12:49
Kozí brada luční Anemochorní
Anemochorní - větroplodné Anemochorní rostliny - rostliny rozšiřující se pomocí větru Příklady Tragopogon pratensis - kozí brada luční Cirsium palustre - pcháč bahenní …
Miloš Vymazal | 25.03. 2017 20:11
Jírovec maďal Anizofylie
Anizofylie Anizofylie nebo-li nestejnorodost je dvojí výrazně odlišná velikost listu na téže rostlině. Nestejnorodost lze nalézt např. u Aesculus hippocastanum či Acer platanoides. Aesculus hippocastanum - jírovec maďal …
Miloš Krump | 10.01. 2013 17:00
Pomněnka Anthokyan
Anthokyan - červené nebo modré barvivo, jímž často bývají zbarveny lodyhy a listy rostlin, rozpustné ve vodě Antokyany mají značné rozšíření v přírodě. Zbarvují např. modře květy pomněnek, červeně květy máků či růží, …
Miloš Vymazal | 25.03. 2017 20:19
Antropofyty
Antropofyty Antropofyty nebo-li alochtonní druhy, jsou nepůvodní zavlečené druhy. Antropofyty lze rozdělit na hemerofyty a xenofyty. Podle doby zavlečení se rozlišují ještě archeofyty a neofyty. …
Miloš Krump | 27.11. 2012 19:23
Pelyněk černobýl Apofyty
Apofyty Apofyty nebo-li autochtonní druhy jsou původní druhy, které se na daném místě vyskytují přirozeně. Příkladem může být Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl), Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý) nebo Urtica dioica (kopřiva …
Miloš Krump | 27.11. 2012 19:22
Traviny Apopetální
Apopetální - bez koruny Apopetální květy - květy bez koruny (např. obilniny, traviny) Traviny …
Miloš Vymazal | 25.03. 2017 20:23
Arboretum Křtiny - podzim, zářivé barvy Arboretum
Arboretum - vysázená sbírka dřevin, která slouží osvětovým, pedagogickým nebo vědeckým účelům. Arboretum Křtiny - podzim, zářivé barvy Arboretum Šmelcovna …
Miloš Vymazal | 04.02. 2017 19:57