Ing. Miloš Krump: Růže podhorská - Rosa dumalis
Rosa dumalis je 1 až 3 m vysoký rozkladitý keř z čeledi Rosaceae s obloukovitě sehnutými větvemi. Letorosty jsou tvořeny hákovitými často pak různě velkými a různotvarými ostny. Listy jsou 2-3jařmé, lístky široce eliptické až vejčité, asi 2 až 4 cm dlouhé, zašpičatělé, zubaté a lysé, na rubu chlupaté, sivě namodrale zelené až sivě ojíněné. Bělavé květy se vytvářejí v červnu. Plodem jsou oranžovétmavě červené asi 1 až 2 cm dlouhé šípky.

Rosa dumalis - růže podhorská

Rosa dumalis - růže podhorská


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR